de NEC Flitsen ( opvolger van het NEC Clubblad uit 1934 ) en de NEC Raket ( uit 1948 ) werd voor het eerst uitgegeven in januari 1955 ( 15e jaargang ). Ook de lay out van de NEC Flitsen is in de loop van de jaren diverse malen aangepast zoals onderstaand te zien is.

    

    

Dit is een exemplaar uit oktober 1959.

   

 Dit is een exemplaar uit 1964 - promotie naar de 1e divisie.

   

 Exemplaar uit 1967 uitgegeven i.v.m. promotie naar de eredivisie.

  

     

 Gedegradeerd - geweerd - teruggekeerd. Mei 1975 / weer promotie en terugkeer naar de eredivisie.

 Vernieuwde uitgave NEC Flitsen per 1978. ( Ook wijziging van NEC logo ). In oktober 1978 ( 38ste jaargang ) werd de laatste NEC Flitsen uitgegeven.

  

 

          

Door de amateur tak van Sportclub NEC werd omstreeks 1984 gestart met de uitgave van de NEC kick en dit werd beschouwd als de opvolger van de NEC flitsen, die 6x per jaar zou verschijnen. Medio 1997 werd ook hiermee gestopt.

 

EnieSee was een onafhankelijk fanzine van de HKN en werd destijds aan alle leden van de HKN toegezonden.

   

     

Een aantal HKN leden is met dit NEC - fanzine gestart begin 1998. Het magazine voor en door fanatieke fans was een van de eerste soortgelijke bladen in Nederland. De opzet was om een tegenwicht te bieden aan de meestal weinig kritische verhalen in de diverse bladen die NEC zelf uitgaf. Kort na het ontstaan van de fanzine ontstond in september 1998 de HKN waar zich vooral supporters van de East-Side en de Hazenkamptribune bij aansloten.

Hoewel de HKN geen vereniging is maar een soort samenwerkingsverband van kritische / fanatieke NEC fans, bestaat er toch zoiets als een lidmaatschap en geeft men ieder seizoen niet alleen pasjes / cards uit maar ook speldjes, (mini)sjaals, shirts, petjes, bierviltjes etc.etc.

In 2004 is besloten de uitgave van de fanzine na 5 zeer succesvolle jaren te staken waarna men het fanzine / de HKN digitaal kon volgen op www.eniesee.nl. Ook deze site is gemaakt door mensen die betrokken zijn bij de HKN.  Van de uitgegeven 27 exemplaren / fanzines bezit ik alle nummers behalve nr. 13. Dit was een geintje van Jaap van Essen ( bijgeloof ??? ), want nr. 13 is nooit uitgegeven.  Uit bovenstaande scans blijkt duidelijk, dat de HKN wat de lay out betreft, van veranderingen hield.

NIEUW PER SEPTEMBER 2019 / FANZINE VAN LEGIO NOVIOMAGUM, PROPAGANDA.