Dit N.E.C clubblad werd voor het eerst uitgegeven in 1934 ( dus nog ver voor de invoering van het betaalde voetbal in Nederland ). Onderstaand exemplaar is van de 3e jaargang no. 6. De abonnementsprijs  bedroeg destijds fl. 1,50 per jaar / leden en donateurs ontvingen het blad gratis. Het was de bedoeling om iedere eerste woensdag van de maand een clubblad uit te geven. Dit N.E.C. clubblad werd uitgegeven tot en met december 1947. De lay out is in deze periode wel enkele malen gewijzigd zoals U onderstaand kunt zien. 

Met dank aan Ger Meijer uit Beuningen die mij dit exemplaar heeft gegeven.

  

   

Het N.E.C. clubblad werd in 1948 ( 9e jaargang ) vervangen door de onderstaande de NEC Raket. Ook de NEC Raket werd maandelijks uitgegeven tot en met december 1954. Onderstaand een uitgave van februari 1949. Op zijn beurt werd de NEC Raket toen vervangen door de NEC Flitsen.

     De eerste NEC - MUG verscheen in het najaar van 1966. Omdat in de toenmalige NEC - Flitsen er maar een zeer beperkte ruimte was voor het jeugd nieuws werd er besloten om nog een apart blaadje uit te geven met uitvoeriger nieuws vanuit de jeugdafdeling ( o.a.korte verslagjes van de wedstrijden en het verdere wel en wee van alle jeugdelftallen, informatie over de spelregels etc. etc. ). De NEC - MUG werd 4 a 5 keer per seizoen uitgegeven en was bestemd voor alle jeugdleden t/m de A- selectie ( t/m 18 jaar ). Onderstaand exemplaar is nr. 2 van de 2e jaargang en is uitgegeven in februari / maart 1968.

Met dank aan Rob van de Weerdt uit Nijmegen die mij dit exemplaar heeft gegeven.

      

 

Speciaal voor de jeugdspelers werd het blad " Jeugdcorner " uitgegeven. Het zou 6 wekelijks verschijnen. Onderstaand nr. 11 van april 1976.

 

Op 21 januari 1967 werd de Witte Schicht opgericht, zijnde het off. orgaan van de Nico de Bree fanclub.
 Hieronder de uitgave nr. 8 van de 2e jaargang. Ik bezit ook nog van deze jaargang nr. 11-12. Van de1ste jaargang bezit ik nr. 8.